طرح های پژوهشی:

موسوی راد، م. ، ایرانمنش، م.، 1392 ، طراحی و ساخت سیستم تصفیه اب ، جهت حذف کدورت در سیستم ابرسانی روستاهای استان کرمان، اب منطقه ای استان کرمان

موسوی راد، م. ، محمدی،ض .، ایرانمنش، م .، سعید، ج .،1394،  بررسی و امکان سنجی استفاده از پساب خاکستری با حفظ معیار های بهداشتی و زیست محیطی، شرکت اب و فاضلاب خراسان جنوبی،

الهی، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1395، طرح اکتشاف مقدماتی فاز یک معدن مس کلواری، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند.

الهی،ع.، شاکر،ع.، ایرانمنش،م.،1398. تهیه طرح اکتشاف تفضیلی آهن غدیر از پهنه اکتشافی آباده- جازموریان، بلوک

الهی، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1398، طرح پایان اکتشاف آنومالی 2 معدن آهن جنگا

.الهی، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1398، طرح پایان اکتشاف معدن مس کلواری شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند.

الهی، ع.، شاکر،. ایرانمنش، م.، 1399،  بررسی پارامترهای موثر بر کاهش رقت عیار مس معدن مس کلواری، شما­ل­غرب شهربابک ، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند.

الهی،ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش،م.، 1399. طرح مطالعات اکتشاف مقدماتی اندیس مس عباس آباد

.الهی، ع.، شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1399. طرح بررسی ژنز و پتانسیل اقتصادی کانسار مس انصاری، شمال غرب شهربابک

الهی، ع.، شاکر،ع.،ایرانمنش، م.، 1399، =بررسی و مطالعات اکتشافی و تهیه گزارش پایان اکتشاف سنگ ساختمانی اقراکویه سیرجان

شاکر، ع.، الهی، ع.، ایرانمنش، م.،1400،  تهیه طرح  اکتشافات تکمیلی حین بهره­برداری معدن آهن پاوند، معدن آهن هماتیتی پاوند و مجتمع آموزش عالی زرند.

الهی، ع.، شاکر .، ایرانمنش، م.، 1400، مطالعه و ارائه طرح پی جویی و شناسایی محدوده اکتشافی مس شاهزاده عباس رفسنجان

الهی،ع.، شاکر.ع.، ایرانمنش، م.، 1400، بکارگیری اصول معدنکاری جهت دستیابی به نسبت بهینه ماده معدنی به باطله در معدن مس کلواری، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند

الهی، ع.، شاکر،ع.، ایرانمنش، م .،1400، بررسی و ارائه طرح بهره­برداری معدن مس کلواری تا افق 2490، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند

الهی، ع.،شاکر، ع.، ایرانمنش، م.، 1400، بررسی و مطالعه و تفکیک بخش­های اکسیدی و سولفوری و کنترل عیار مس در حین استخراج، شرکت کلوار مس صالح و مجتمع آموزش عالی زرند.

شاکر، ع., الهی، ع.، ایرانمنش، م.، درگاهی، س.، 1401، انجام خدمات پژوهشی در زمینه مشاوره تخصصی امور معادن جهت انتخاب محدوده اکتشافی مناسب مس از طریق مزایده عمومی پهنه های آزاد شده مورخ 28/08/1401 توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان” ، شرکت صنایع مس شهید باهنر و مجتمع آموزش عالی زرند.

تجربیات حرفه ای:

عضوکمیته علمی همایش های تخصصی مختلف

دبیر علمی اولین کنفرانس اهن و فولاد

داور مقاله های ارائه شده در همایش های تخصصی مختلف

مجري كارگاه هاي آموزشي مختلف

راه اندازي كارگاه و آزمايشگاه در مجتمع زرند

طراح سوالات كتكور كارشناسي ناپيوسته معدن

داور تالیف و ترجمه کتاب

همکار در چندین طرح پژوهشی