عضوکمیته علمی همایش های تخصصی مختلف

دبیر علمی اولین کنفرانس اهن و فولاد

داور مقاله های ارائه شده در همایش های تخصصی مختلف

مجري كارگاه هاي آموزشي مختلف

راه اندازي كارگاه و آزمايشگاه در مجتمع زرند

طراح سوالات كتكور كارشناسي ناپيوسته معدن

داور تالیف و ترجمه کتاب

همکار در چندین طرح پژوهشی