تدریس در آموزش وپرورش کرمان- سالهای 70 و71

تدریس دروس مختلف زمین شناسی در دانشگاه شهید باهنر – دانشکده زرند از سال 72 تا کنون

تدریس دروس مختلف زمین شناسی در دانشگاه شهید باهنر – دانشکده فني مهندسي ، بخش مهندسی معدن

تدریس دروس مختلف زمین شناسی در بخش معدن دانشگاه  آزاد کرمان – گروه معدن

تهيه جزوات درسي زمين شناسي ، كاني شناسي و سنگ شناسي

دروس ارائه شده  در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشگاه آزاد کرمان و مجتمع آموزش عالی زرند شامل: زمين شناسي فيزيكي ، زمين شناسي ساختماني ، زمين شناسي اقتصادي، برداشت زمين شناسي ،كاني شناسي و سنگ شناسي ، ايمني و نجات در معادن ، اكتشاف مواد معدني غير فلزي , اصول اكتشاف مواد معدني ،زمين شناسي ايران ، بازديد زمين شناسي ، کاربرد مواد معدنی ، مينرالوگرافي، کانسار های آذرین و دگرگونی،کانسارهای رسوبی، کانی ها و سنگهای صنعتی ، منابع معدنی و محیط زیست

تدریس دوره هاي زمین شناسی پزشکی، زمين شناسي زيست محيطي  و كاني شناسي در کارگاه هاي آموزشی  مجتمع مس سرچشمه
تدریس متون زبان تخصصی زمین شناسی در مرکز پژوهشی آموزش وپرورش کرمان