دروس ارائه شده  در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشگاه آزاد کرمان و مجتمع آموزش عالی زرند شامل: زمين شناسي فيزيكي ، زمين شناسي ساختماني ، زمين شناسي اقتصادي، برداشت زمين شناسي ،كاني شناسي و سنگ شناسي ، ايمني و نجات در معادن ، اكتشاف مواد معدني غير فلزي , اصول اكتشاف مواد معدني ،زمين شناسي ايران ، بازديد زمين شناسي ، کاربرد مواد معدنی ، مينرالوگرافي، کانسار های آذرین و دگرگونی،کانسارهای رسوبی، کانی ها و سنگهای صنعتی ، منابع معدنی و محیط زیست
تدریس دوره هاي زمین شناسی پزشکی، زمين شناسي زيست محيطي  و كاني شناسي در کارگاه هاي آموزشی  مجتمع مس سرچشمه
تدریس متون زبان تخصصی زمین شناسی در مرکز پژوهشی آموزش وپرورش کرمان